A- ja G-Sarja


A-ja G-sarjalaiset ovat suunniteltu suurien määrien nesteensiirtoja varten ja ovat maailman suurimpia tämäntyyppisiä pumppuja. Molemmat pumppusarjat soveltuvat käytettäväksi kemianteollisuudessa, elintarvike- ja lääketeollisuudessa sekä jätevesilaitoksissa.

Tuotto max: 680m³/h

Paine- ero max: 10bar

Yhdekoko: 150-300mm

A- sarjan pumput valmistetaan haponkestävästä teräksestä ja ne soveltuvat sekä korkea- että mataviskoosisille nesteille. Pumpattavat nesteet voivat sisältää kiintoaineita. Pumppaustoiminta on hellävarainen pumpattaville nesteille, eikä riko nesteen molekyylirakennetta.

G- sarjan pumput valmistetaan pallografiitti-valuraudasta. Tähän sarjaan on mahdollista saada roottorimateriaali uretaanista. Roottorin lapojen päissä on urat, joten pumpattava tuote saa sisältää kiintoaineita, kuten hiekkaa. Pumput soveltuvat näin ollen hyvin jätevesiteollisuuteen.